IVIO Korenbloem

Deze website is in opbouw.

 

IVIO Korenbloem is een school voor type basisaanbod. 

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen in Korenbloem op eigen tempo verder leren als dit in het gewoon onderwijs niet meer lukt.  

Ons motto is “elk kind is boeiend en de moeite waard”.

Onze missie is elk kind zo ver mogelijk te brengen in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan enkel als het kind zich goed voelt op school. We bereiken dit door de lessen aan te passen aan de mogelijkheden van elke leerling, door een goede relatie op te bouwen met elk kind en door duidelijkheid en structuur te bieden aan elke leerling.

Om in Korenbloem les te kunnen volgen is een verslag van het CLB nodig.  Dit verslag bestaat uit een attest en een protocol en vermeldt “type basisaanbod”. Zonder verslag kunnen we een leerling niet inschrijven.

Onze leerlingen leren op eigen tempo en volgens de eigen mogelijkheden Nederlands en wiskunde. We besteden veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren.

Natuurlijk krijgen de leerlingen ook lessen in katholieke godsdienst, wereldoriëntatie, muzische opvoeding,  motoriek en ICT.

De leerlingen volgen les  in pedagogische eenheden van maximaal 15 leerlingen (gemiddeld 12). 

Nieuw


De inschrijvingen voor alle kinderen voor het schooljaar 2016 - 2017 starten vanaf 1 maart 2016.

De capaciteit van de school is 111 leerlingen. Voor het schooljaar 2016 - 2017 zijn er 36 vrije plaatsen. 

Voor inschrijvingen neemt u contact op met Luc Beirnaert, directeur, op het telefoonnummer 09 269 92 70.